« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Nabídka pozemků k pronájmu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

77.pdf
samí.<.> 4,š? 23 ŠÍŽÁŠÉ &$?ng Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 — Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 = Krajský pozemkový úřad pro Moravekoslezský kraj,Libušina 50215,702 00 Ostrava
<br> Váš dopis zn.:,<.> Ze dne: DATOVÁ ZPRÁVA lD cmqaxpm Naše značka: SPU 443630/2018iBai Spis.značka: SZ SPU 55731812016
<br> Obec Hostašovice i 9 UUD-
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXX „.„.<.> „„.__„ XX Tel.: 727 927 484 HOSÉSOV'CG Ě—p— _44 ; lnu lD DS: z49per3 741 01 Hostasovíc * E-mail: moravekoslezsky.kraj©spúcr.cz
<br> * J '—* * Ukl.znak Datum: 27.9.2018
<br> Příl.<.> * _ _
<br> NABÍDKA POZEMKÚ K PRONÁJMU -ŽÁDosr o ZVEŘEJNĚNÍ
<br> V příloze Vám zasíláme seznam/ý nepronajatých/nepropachtovaných nemovitostí ve vlastnictví státu,s kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad a které timto nabizi případným zájemcům k pronájmu/k propachtování.Zádáme Vás o zveřejnění tohoto/těchto seznamu/u včetně tohoto dopisu na úřední desce Vašeho úřadu,ato od 3.10.2018 do 5.2.2019 včetně <.>
<br> Po uplynutí této doby zašlete laskavě seznam/y zpět na Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,s potvrzením doby vyvěšení a sejmutí na úřední desce.Seznam/y zasílaný/é prostřednictvím datové zprávy je nutné zaslat včetně ověřovací doložky konverze do dokumentu.obsaženého v datové zprávě <.>
<br> Poznámka pro žadatele:
<br> Žadatelé o pronájemipacht musí své žádosti uplatnit tak,aby byly doručeny Krajskému pozemkovému úřadu pro Moravskoslezský kraj v termínu nejpozději do 1.11.2018 včetně <.>
<br> Před podáním žádosti se žadatel seznámí se stavem a umístěním pozemku v terénu nebo na webu wwouzkcz — nahlížení do katastru nemovitostí (katastrální mapa + orto foto) <.>
<br> S pozdravem
<br> („otisk úředního razítka")
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX
<br> ředitelka
<br> Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<br> Příloha: nabidka pozemků k pronájmu — k.ú.Hostašovice
<br> \; „gg j H;;sšnegÉ-„j 192-3" '„3 1"le co Walk-e ': lino: !:„sí= 3323273: HŠ izoiÉ-iíxš'á
<br> Saint-w rameni:
<b...

Načteno

edesky.cz/d/2355401


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz