« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Výběrové řízení na pozici Administrativní pracovnice/pracovník OÚ Hlásná Třebaň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Obec Hlásná Třebaň
<br> Číslo jednací: osssrzms/Jšv
<br> Starosta obce Hlásná Třebaň vyhlašuje v souladu s _S,6 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků výběrové řízení na místo
<br> „Samostatná/ý administrativní pracovnice/pracovník Obecního úřadu Hlásná Třebaň“
<br> Místo výkonu práce: Obec Hlásná Třebaň - Obecní úřad Hlásná Třebaň,Karlštejnská 150,26718
<br> Hlásná Třebaň
<br> Platové zařazení: 8.platová třída (zákon č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce a nařízení vlády č.3411901?
<br> Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
<br> Charakteristika vykonávané činnosti:
<br> Zpracování a příprava účetních podkladů pro účetní obce Hlásná Třebaň _(evídence dokladů a podpůrných dokumentů včetně návrhu na jejich následnou skartaci,příprava podkladu k jejich projednání,kontrole a schválení,vedení majetku z hlediska účetního ajejich zaúčtování)
<br> Příprava podkladů pro tvorbu rozpočtu,rozpočtových změn
<br> Vystavování faktur na základě uzavřených smluvních vztahů
<br> Vystavování objednávek
<br> Vedení úřední desky
<br> Vedení archivu obce Hlásná Třebaň
<br> Zpracování podkladů pro roční audit
<br> Evidence majetku
<br> Kontrola dokumentů (především účetních) z hlediska formální správnosti
<br> Vedení pokladny a cenin - hmotná zodpovědnost
<br> Výběr poplatků a plateb za úhrady dle smluv,OZV,usnesení zastupitelstva
<br> Výběr nájemného a souvisej ících poplatků (voda,el.energie)
<br> Evidence došlé a odeslané pošty
<br> Evidence obyvatel a přidělovaní čísel popisných
<br> Zpracování statistických hlášeni
<br> Ostatní práce dle příkazu starosty/ky nebo místostarosty.-"ky obce bezprostředně souvisejících s
<br> účetní a administrativní činností obce (obecního úřadu)
<br> Obsluha Czech POINT
<br> Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br> Státní občan ČR popř.fyzická osoba,kteráje cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt dle 5 65 a násl.zákona č.326/1999 Sb <.>,ve znění zákona č.MD.-"2001 Sb <.>,ve...

Načteno

edesky.cz/d/2355016


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz