« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Rozpočtové opatření č.4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
01151: 111115111 711511031.“1115151115101 150,11111er 111511110,257 111 mnm" n:: 00253234 11001me 000110010.4 10 dne 5.6.2013
<br>.- =- 1.-__.-.<.> c.—-— m.<.> —Juu.<.> -.— —.— 1- -_.-.-\._-_.-1.<.> n— nl-l 1.1.omen.<.> - -—--_—.<.>.r'.<.> -.-.<.> v - u -- „.'— 'l 4216 __ _.nslatniIl'nresllc'mfpf___1_|_ate"011111011I :: státního _ __ _ 0 0 1131770 1131770 smlouva o dotaci : MZP.' __ * y_v.iíěetmč _ _l 1111-11 vodo ! _ _ _ _ ___ _ _ 2310 5122 né 1111105111111 na pořízenlglmil __ 19000' 10000 17000 _ 210011 y_pdovodni 01100111 Zileůtnsll kultůry _ _ __ _ ____ _ 5559_|_ 2111 131.111 : mmm služeb 0 0 1420 14211ng51 11010 májh ___ Mosútlenl __ __ 3631 ' 2321 |__ pfii-té neinvestiční dary o 0 500 500 přispěvek nn vánoční nmhlenl l_PnhhbnlctvÍ _ _ _ _ __ _ 3632_._.2111 “0111th 1.r _'__„_ ' ' služeb 25000 25000 250_00 __ 5000070117102 hlbuava _ sběr.odm: úlnihu _ __ __ _ __ __ __ 3722 2111 Í'mv : posunou-111101511 20000 20000 10000 50000 latba odpldů podnikatelé _ _.<.> -.-_ E!E IH“- -E :.<.> <.>,'“:t ILI-nul._ - - '-.-._ wuuváni.zneškodňování ostatnlch odpadů _ _L _ 51sz 5150 _ 1111ka ' ' 110151: _ 0 01" 55113435 15054,gs_i'pmm_01.' ' 1 price „,1- ' _ = :,* =; = __ 3720 _5169_ _ Nikup osnmlgh sluleb 0 01 3545638 _ __ 3545638 Vlulnl limp: na-wmve price kompostery,kampanily.štčpkmg 3126 6122 _ __ 31150.pih-mf.: 11 ufizenl _ _ 0 _ |_:|_ _ _ 104193556 304793552 001000 kompostéry.!! kon_č - financováno : dance od MŽP __ 3126 _ 6122 Sugie.M0 ufuenl __ u ____ 0 152929281" 18492931 vlastní 20 _ 0- 10111,štčpkmč " 0 0 13521505.135215115.|.-.<.>.<.>.<.>.<.> _bsmleiitofn _ 5150.'.- - _ __ 1000000 10000501" -221_1__5s_5_.5 _ "7795114 Přesun na par.3725 201.5122 : 11015159 500515110 0:1.1:11 "_" 1 2219 _ " 1000000 1000000 22030011 77511133 F ! _ f _ _.<.>.Eon-mr člunu 5229_|_ ' neinv.010110111.3000 _ ____ 3810 11341 15211 “Filmem -5MS ČR.feglon dolní beruunh __ 5409 " 3000 51170 _ 11341 __15211 Cimon-16161! 51511 |_ :!pncnviuidlta'l-Hlbx" 120000 1110030 41341 _ 103559"Pře:_u'n 11- 1...

Načteno

edesky.cz/d/2355015


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz