« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - UPOZORNĚNÍ ČEZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UPOZORNĚNÍ ČEZ
E DISTRIBUCE UPOZORNĚNÍ ' k odstranění & okleštění stromoví &: jiných porostů
<br> ve smyslu ust.g 25 odst,3 písm.9) zákona &.3682-2000 Sb.<.> v plolnom znení.Sl (lovoluiorne upozornit vlastníky & uživatele pozemku.přes náš vodo nadzemní elektrické: vedení distribuční soustavy provozována spoioonosn ČEZ Distribuce.a.s.<.> nebo na ne? zasahuie ochranné pásmo,na povinnost odstraneni a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolol'iiivé provozování zařizení distribuční soustavy v meiotku společnostl ČEZ Distribuce.a.s.(dále jen.<.> zásah"l <.>
<br> ZÁSAH PROVÁ-DĚJTE PRÚBĚŽNĚ v oeooeí VEGETAČNÍHO KLlDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
<br> Nebude-lí zásah proveden do 15.listopadu tohoto roku & bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy.je pracovník pověřený společnosti ČEZ Distribuce.a.o.<.> oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžené užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve-vzdátenoeti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku.Pokud již byl vlastník pozemku píeemně osloven,tak je nutne-postupovat dle obdržených pokynů <.>
<br> Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110—1.!( vodíčům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje,ani větve dřevin pň ořezu.Zásah nesmíte provádět v případě,že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozi při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením.\! případě.že zásahem může být ohrožena bezpečnou osob nebo zařízení distribuční soustavy,kontaktujte nás na Ilnce 800 850 880.Zásah provedtuak.aby bylo mhováne níže uvedená neimši melanom: větvi stromů & liniích porodů od nadnmniho vedeni: u vedení nízkého napětí nn do 1 kv t4001230 V):
<br> l 2 m od holých vodičů a 1.5 m od izolovaného nebo kabelového vedeni u stromů a jiných porostů.u kterých se předpok...

Načteno

edesky.cz/d/2352852

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz