« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Průvodní dopis

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Průvodní dopis
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SVITAVY <,>
MILADY HORÁKOVÉ 6,568 26 SVITAVY
<br> µ#3929/HSY/2018-HSYM@8¸
3929/HSY/2018-HSYM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/HSY/3620/2018-HSYM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 531
<br> E-MAIL: Dagmar.Buresova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz
<br> Obecní úřad Karle
Karle 4
568 02 Karle
<br> DATUM: 20.9.2018
<br> Vážený pane starosto <,>
<br> Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst.2 zákona
č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„Úřad“) údaje o nemovitostech,jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně
určitě v katastru nemovitostí <.>
<br> Podle ust.§ 65 odst.1 zákona č.256/2013 Sb.vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést
v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup
a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce,na jejímž území se nemovitosti nachází <.>
Obecní úřad má dle ust.§ 65 odst.2 zákona č.256/2013 Sb.povinnost převzaté údaje zveřejnit
na úřední desce,a to po celou dobu až do obdržení dalšího aktualizovaného seznamu
nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem <.>
<br> S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou ke zveřejnění na úřední desce převzaté údaje
o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem ke dni 1.8.2018,které
se nacházejí na území Vaší obce.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným
vlastníkem,zveřejněný na webových stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany:
http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/,v třídění podle
Územních pracovišť „Úřadu“ a okresů,bude nadále pravidelně pololetně aktualizován <.>
<br> V případě dotazů se na nás kdykoliv obraťte <.>
<br> S pozd...

Načteno

edesky.cz/d/2348840

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz