« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 128,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br>
<br> P o z v á n k a
V Jihlavě dne 27.9.2018
<br>
v souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
s v o l á v á m
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.06/2018,které se bude konat dne 9.10.2018
v 11:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.5/2018
2.Rezignace člena zastupitelstva kraje
<br> (J.Běhounek,ZK-06-2018-02)
3.Prodej nemovitých věcí v k.ú.Daňkovice a k.ú.Sněžné na Moravě
<br> (M.Kukla,ZK-06-2018-03)
4.Rozprava členů zastupitelstva
<br>
<br> MUDr.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
hejtman Kraje Vysočina

Načteno

edesky.cz/d/2348835

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz