« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Pozvánka na 22. ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

75.pdf
Obec Hostašovice Dne: 19.9.2018
<br> č.j <.>
<br> : 22 ZO—P
<br> Pozvánka
<br> na 22.řádné zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice,které svolávám podle ustanovení 5 103 odst.5,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,a článku 111.odst.1) jednacího řádu zastupitelstva obce na
<br> čtvrtek 27.září 2018 v 17,30 hodin
<br> do zasedací místnosti obecního úřadu v Hostašovicích
<br> K projednání předkládám tento program:
<br> _ GÚGOQGUI-D—WNr—l
<br> r—r—h—r—A Jš—UJNt-t
<br>.Zahájení a schválení programu zasedání
<br>.Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.Zpráva o činnosti OÚ
<br>.Hospodaření obce do 31.8.2018
<br>.Prodej pozemků
<br>.Závěrečný účet svazku Cyklostezka Nový J ičín — Hostašovice.Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
<br>.Poskytnutí mimořádně odměny zastupitelům
<br>.Poskytnutí finančního daru
<br>.Rozpočtové opatření k rozpočtu 2018
<br>.Valašská rally 2019
<br>.Kanalizace Dolní dráhy
<br>.Diskuse '
<br>.Seznámení s přijatým usnesením a závěr zasedání
<br> XXXXXX XXXXXX starosta

Načteno

edesky.cz/d/2348656

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz