« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Rozpočtové opatření č.3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
oacc Husnhňcaaů.KARIŠTEINSKÁ 150.HLÁSNÁ mami,261 13 KARIŠI'EJN 10:00133234 Hotpočtové opatření ř.<.> 3 :: dne 13.3.2018
<br> ' ' - — ' mp.:- et - + l na mne Pň'imv : výdaje :ůvčr,linanč.<.> :peracl 6310 2142 příjmy : podílů na :isku : J' “ " 12000 120W 920 12920 rozpočtové opatření &.2 15234344 "' i:.<.>.: '.:.-mlnl Ich ' " OstJinmčnl 001110! 6399 5355 platby XXXX : poplat.ltni <.>,obcinX BONO XXXXX XXXXX 171 760 Piitbv daním obec celkem 30000 80000 51150 111160 01dr3v.hospod.tvířat,pol.A s per.Plodin 1014 5131 drobný hmotný dlouhodobý majetek 15000 15000 4160 13240 Přesun na par.6399 celkem 15000 15000 4160 13200 Silnice 2212 5171 výdaje na dodavalel.niišt.opnw : údržby 1000000 1000000 45000 955000 Přesun na par.6399 celkem 1000000 1000000 45000 955000 Ostatní !álelitosti pozemních komunikací 2219 5169 nákup ostatnich služeb 650000 550000 45000 605000 Přesun na nar.6399.celkem.550000 650000 v45000 505000 Ostatnl činnost.n.6409 5229 ost.neinv.tnnsl.nexisk.i podobou.3000 3000 810 3870 6409 5329 ost.neinv.transl.veřel.rotp.mistnl úrov.12000 12000 -810 11130 Přesun na par.6409 pol.5229 6409 5909 ostatní neinvestičí výdaje i.n.0 0 11525 11525 Vntka mylně přiiate' platby OÚ Lety celkem 15000 15000 11525 26525 Činnost mistni s :rávv 6111 5169 nákup ostatnich sluieb 150000 150000 41525 138415 Přesun na par.6409 polí—909 ceikem 150000 150000 41525 130415.Základnl školy 3113 5321 Translefv obcím — příspěvek na žáky 83500 83500 50000 133500 celkem 03500 83500 50000 133“ Pitná voda | 2310 6349 Splilh třemole 1461300 1451300.50000 1411300|Pře$un na par.3113 pol.5321 celkem 1461300 1451300 -50000 1111300 'Wstavba chodníku ' 2219 6121 Stavba nového chodníku 120000 120000 315325 435325 celkem 120000 120000 315325 035325 Pitná voda 2310 6349 Splátka Třemole 1461300 1411300 -315325 1095915 Přesun na par.2219 pol.6121 celkem 1461300 -315325 1095915
<br> celkove polo—mání schodku/přebytku schválený rozp.do změn-
<br> přilrny 15023400 1523342! 520 15234544 výdaje 15035400 15023400 |...

Načteno

edesky.cz/d/2348565


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz