« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Rozpočtové oaptření č.2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
ooec HLÁSNÁ mnam.KARLŠTEINSKÁ 150,"045ml memo,za? 15 KARLŠTFJN
<br> už: 00233134
<br> Rozpočtové opatření &.2 ze dne 13.2.2018
<br> ra ra XXXX UZ.text schválehý rozp.<.> rozpočet před úpravou '- +7- změna- : rozpočet po změně komentář 4111 SBODBINI př.transf.ze všeobpokl.0 0 21 324 11 324 4112 In" př.transf.ze st.r.v rám.souh.dot.185 700 186700 12 700 135 400 obdržená dotace Požární ochrana-dobr.Část 5512 2310| příjmy z prodeje krát.A drob.XXX X X X XXX X XXX prodej vozu XXXX příjmy z prodeje ost HDM 0 0 170 000 170 000 prodej vozu
<br> ra položka UZ __ | text schválený rozp.-""" rozpočet před úpravou +7- změna- ! 'rozpočet po změně komentář Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 výdaje na dopravní obslužnost 70000 70000 43000 57000 oprava -zahrnutl položky do výdajů celkem 70000 70000 -13000 57000 Provoz veřejné a silničnl dopravy 2221 5193 výdeje na dopravní obslužnost 70000 57000 48910 38090 převod na 6118 volby prezidenta celkem 70000 57000 48910 38090 Volha pq 5021 38008 ostatní osobni vydaje 0 0 13 835 13 835 6118| 5029 98000 ostatní platby za provedenou práci 0 0 258 258 6118l 5173 88008 cestovné o o 841 541 51181 5175 98003 pohoštění o o 1 372 1 372 6118! 5175 pohoštěnl [) 0 2 104 2 104 celkem 0 0 18 910 18 510
<br> celkové porovnání schodku/přebytku schválený rozp.+I- změna
<br> přllmy 15 023 400 15 013 400 210 024 15 233 424 úpravou se srovnávají celkové výdaje na schválenou úroveň.Součtovou chybou nebyla poloika 6310 výdaje : fin operací
<br> výdaje _ 15 036 400 15 036 400 - 13 000 15 023 400 zahrnuta dovýdajů
<br> změna celkem 223 024
<br> Zpraooul.Marcela Hawdová.0080“ Datum: 13.2.2018 Odpovědná osoba: Ing.Vnislav Konvalinka.starosta
<br> Datum: 132_2010
<br> aw"
<br> Schváleno zastupitelstvem dne: 1322018
<br> Za výbor llnanční : kontlolnl.Ing.Miroslav Stfibmy
<br> Datum: 13.2.2018

Načteno

edesky.cz/d/2348564


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz