« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Rozpočtové opatření č.1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
_—
<br> Delegace pravomocí pro rozpočtová opatření Obce-Hlásná Třebaň týkající se rozpočtu na rozpočtové období roku 2018 Předběžné rozpočtové opatření _č.1/2018
<br> I <.>
<br> Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň stanovuje v souladu s & 102 odst.2 písm.a) a g 99 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,kompetenci starosty obce a správce rozpočtu obce (dále společně Zmocněnci) k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
<br> Na příiglové straně rozpočtu:
<br> a) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy ] (daňové příjmy).Tyto prostředky nesmí Zmocněnci zapojit do výdajů,ale rozpočtují se do financováni.O jejich případném zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo <.>
<br> b) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové příjmy).Tyto prostředky nesmi Zmocněnci zapojit do výdajů rozpočtu kromě účelově určených darů <.>
<br> c) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení účelových dotací v případě,že zastupitelstvo schválilo účast obce při podání žádosti o dotaci — transfer,nebo jsou transfery poskytovány na základě právních předpisů.Tyto prostředky Zmocněnci mohou zapojit do výdajů <.>
<br> Na výdajové straně rozpočtu:
<br> a) navýšení závazného ukazatele (rozpočtovaného paragrafu) do výše 150 000 Kč <.>
<br> Takovýto závazný ukazatel nesmí být Zmocněnci opětovně navyšován nad stanovenou výši,dalším dílčím rozpočtovým opatřením,pokud v mezidobí nebylo zastupitelstvo informováno 0 navýšení tohoto závazného ukazatele <.>
<br> Navýšení jednoho závazného ukazatele musí být kompenzováno snížením jiného závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu,aby rOZpočtovýrn opatřením nedošlo ke snížení přebvtku nebo ke zvýšení schodku schváleného ( upraveného) rozoočtu <.>
<br> b) navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 150 000 Kč a to XXX v případech,kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce nebo jí přímo ...

Načteno

edesky.cz/d/2348563

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz