« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Oznámení o místě a datu konání voleb do zastupitelstva obce 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o místě a datu konání voleb do zastupitelstva obce 2018
Oznámení
<br> o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce podle 5 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
<br> 1.Volby do zastupitelstva obce Lesná se uskuteční v pátek dne 5.10.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6.10.2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb je volební místnost- budova kulturního zařízení,Lesná č.p.35
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Voliči nebude umožněno hlasování,pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Vden voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 6.Voliči nebude umožněno hlasování,pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků <.>
<br> V Lesné dne: 20.9.2018
<br> Ing.XXXXXXXX XXXX starosta obce Lesná-
<br> Jll

Načteno

edesky.cz/d/2347007

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz