« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Kanalizace - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavitel_Rehor_LHOTA_znackyDIO.pdf
maz “win.* Hmm
<br> „];le ');" „
<br> KOMUNIKACE úseks nedostatecrivmJggghjeden'n
<br> \1 )
<br> t\ -| Vzdálenost Štartovací „ cílová jáma Š CCE1ÚÚHÍ Í lůgýšřar -.|„ <.>,_q (lm nlučnl
<br> prostor
<br> m-___—————o-————e
<br> HCM—'t l
<br>.Í'R LS.! \\ 33 *? 1: N N q.(.)
<br> rnax.25n1
<br> —|ŠFJn1F-Ef1r Í „
<br> Bude zaji" ěn hra.—zpečný u_řigsm
<br> IJ()[ |( „_z ( LOK HE ] \; PUBLÝ.v.le ah: nmnovnusti dnícenyh stavhm
<br> Kif/\ MSK;
<br> [
<br> žwmur '-_ ( „,<.>.„_.PFKFUHM \ Otavu—me vykupy budou znustony pruh ',_.pádu chodců a za snížené viditelnosti
<br> budou nsvětleny'
<br> ! seno:
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> » v
<br> Náwh DIO
Stavitel_Rehor_LHOTA_znacky.pdf
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1,2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br> Naše čj.: OD-83383/2018-MASPE
XXXXX XXXXXXX – SEDOZ
Stratov XXX
XXX XX Lysá nad Labem
<br> IČ: 45833443
<br> Naše sp.zn.: OD-19044/2018-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 26.09.2018
<br> Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,odbor dopravy,pracoviště XXXXX XXXXXXXX <,>
jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust <.>
§ 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,podle ust.§ 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
rozhodl podle ust.§ 77 zákona o silničním provozu
<br> o stanovení přechodné úpravy silničního provozu
<br> na silnici č.III/24417 ul.Boleslavská v k.ú.Lhota u Dřís z důvodu provádění stavebních prací a
částečné uzavírky,spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu dle
předloženého a odsouhlaseného DIO Policií ČR Krajské ředitelství SK,DI úo Mělník,č.j.KRPS-
3477-233/ČJ-2018-010606 ze dne 19.9.2018,které je nedílnou součástí tohoto opatření
obecné povahy <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
 Termín přechodné úpravy provozu od-do: 2.10.– 16.11.2018
 Dopravní značení bude umístěno a instalováno dle schváleného DIO Policií ČR Krajské
<br> ředitelství SK,DI úo Praha-venkov-východ č.j.KRPS-3477-233/ČJ-2018-010606 ze dne
19.9.2018 <.>
<br>  Dopravní značení bude provedeno v souladu se zásadami pro dopravní značení na
pozemních komunikacích TP 66,Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích,vydané Ce...

Načteno

edesky.cz/d/2343635

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz