« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Zápis č. 7/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 17.9.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-ze-zastupitelstva-17-9-2018.pdf
Obec BUKOVANY
Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00
<br> Tel <.>,fax : 585 351 394
<br> IČ: 00 576 263,e-mail: obec@bukovany.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br> Zápis č.8/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 17.9.2018
<br>
<br> Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany,které se konalo v prostorách Obecního úřadu <,>
<br> Bukovany č.p.57,zahájila starostka obce Ing.XXXXX XXXXXXXXX v XX:XX hod <.>
<br> V době zahájení bylo přítomno celkem 6 členů zastupitelstva: Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> Nepřítomen a omluven: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Zastupitelstvo obce Bukovany je usnášení schopné <.>
<br>
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka obce navrhla ověřovatele zápisu Tomáše Zendulku a Ivanu Opichalovou a zapisovatele
<br> Ing.Zdenka Krumpolce.Nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje ověřovatele zápisu Tomáše Zendulku a
<br> Ivanu Opichalovou a zapisovatelem Ing.Zdenka Krumpolce <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 6 – Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2) Schválení programu
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
<br> zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Starostka obce navrhla doplnit
<br> další bod programu Dodatek ke Smlouvě o dílo – MK K deštníku – bod 6) <.>
<br> Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje program zasedání zastupitelstva <.>
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Rozpočtové opatření č.4
4) Dodatek ke smlouvě – Mateřská školka
5) Schválení žádosti o dotaci – vodovod
6) Dodatek ke Smlouvě o dílo – ...

Načteno

edesky.cz/d/2341237

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz