« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 8/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 8/2018
OBEC KARLE Karle 4,568 02 Svitavy ? <.>
<br> Usnesení č.8/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Karle konaného dne 19.9.2018
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX.XXXXX XXXXX.Jaroslav HanusDokoupil.losef.XXXXXXXXXX XXXXXXXX.XXX XXXXX.<.> lan Zandlcr.Věra lflanusová Omluveni:.ladrný
<br> Program : 1.Projednání Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavý za rok 201 7
<br> 2.Projednání Změny stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy
<br> 3.Projednání Závěrečného účtu DSO Mikroregionu Svitavsko za rok 2017
<br> 4.Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Svitavsko
<br> 5.Projednání Žádosti p.H.o koupi pozemku
<br> 6.Projednání Žádosti pani ředitelky o dofinancování provozu MS
<br> 7.Projednání záměru obce odkoupit Část pozemku p.Č.400 od p.1-1.a část pozemku p.Č.395/1 od p.T.(oba v k.ú.Karle) po oddělení geometrickým plánem
<br> 8.Projednání navýšení nákladů Spojených s výstavbou cesty ke klubovně
<br> 9.Projednání Žádosti o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene
<br> 10.Projednání Rozpočtověho opatření č.10
<br> 1 1.Diskuse
<br> 12.Závěr
<br> Zastupitelstvo obce Kai-le na svém zasedání dne 19.9.2018
<br> SCHVÁLILO \.V " „ 7-1) závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2017 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: O
<br> 2) změny stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: O
<br> 3) závěrečný účet DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2017 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: O
<br> 4) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Svitavsko bez nedostatků Pro: 8 Proti: O Zdrželo se: O
<br> o) příspěvek obce Karle ve výši 50.000.- Kč na dolínaneováni provozu MS Karle Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0
<br> 7) odkoupení části pozemků p.č.400 a 395/1 v l\'.ú Karle za cenu 10.- KčfmZ po zaměření Pro: 8 Proti: 0 Zdi'zelo se: O
<br> 8) navýšení nákladů spojených s opravou cesty ke klubovně v před...

Načteno

edesky.cz/d/2339598

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz