« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Svoz nebezpečného odpadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svoz NEBEZPEČNÝ ODPAD 11-18
Svoz nebezpečného odpadu
proběhne v naší obci dne 10.11.2018 ve 13,25 – 13,40
Vozidlo odvážející nebezpečný odpad bude stát na návsi
Do nebezpečného odpadu patří:
1) Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů)
2) Obaly obsahující zbytky NO
3) Pneumatiky (pouze osobní,bez disků)
4) Baterie a akumulátory (olověné)
5) Kyseliny
6) Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť
7) Vyřazené zařízení obsahující chorfluoruhlovodíky (lednice)
8) Barvy,tiskařské barvy,lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
9) Nepoužitelná léčiva
10) Monočlánky
11) Vyřazené TV,monitory,počítače
Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky),nikoli hromaděn na sběrném místě <.>
Pokud se tak nestane,posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít <.>
!!! NEPŘEBÍRÁME ETERNIT,ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ ODPADY !!!
NEBEZPECNY
ODPAD

Načteno

edesky.cz/d/2337695

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz