« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb
OZNÁMENÍ o DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> V souladu s ust.% 29 zákona č.491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br> 1.Volby do zastupitelstva obce Kuňovice se uskuteční:
<br> v pátek dne 5.října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6.října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově obecního úřadu Kuňovice č.7 pro voliče podle místa,kde jsou přihlášení k trvalému pobytu v obci Kuňovice <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství Ceské republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území Ceské republiky <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místností <.>
<br> 5.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,jde—li o cizince,průkazem o povolení k pobytu.Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> „If
<br> V Kuňovicích dne: 14.9.2018 / XXXXX XXXXX
<br> starosta obce Kuňovice

Načteno

edesky.cz/d/2330121

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz