« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Rozhodnutí - Uznání společenstevní honitby Žiželice u Žatce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa honitby
Příloha č.1 rozhodnutí č.j.MUZA 30504/2018
<br> \:
<br>.v
<br> hranic honitby Žlzelice u Zatce
<br> <,>
<br> čem
<br> Vyzna
<br> 845339“—
<br> > ": "93 “Www
Rozhodnutí - Uznání společenstevní honitby Žiželice u Žatce
*MUZAX00FJ9LE*
MUZAX00FJ9LE
<br> Městský úřad Žatec
<br> Stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí
Životní prostředí
<br> náměstí Svobody 1,438 01 Žatec
<br>
Spis.zn.:
<br> Č.j.:
<br> MUZAS/35491/2017/ŽP/Mot
<br> MUZA 30504/2018
<br> V Žatci dne 17.09.2018
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
<br> Mottlová Veronika,Bc <.>
<br> 415 736 457
<br> mottlova@mesto-zatec.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Uznání společenstevní honitby Žiželice u Žatce
<br>
Městský úřad Žatec,stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí,jako místně příslušný orgán
<br> státní správy myslivosti podle ustanovení § 61 odst.1 písm.c) a § 66 zákona č.128/2000 Sb <.>,o
<br> obcích,ve znění pozdějších předpisů,věcně příslušný podle ustanovení § 60 zákona č.449/2001
<br> Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti),na základě návrhu
<br> přípravného výboru Honebního společenstva Žiželice u Žatce na uznání honitby Žiželice u Žatce
<br> ze dne 14.12.2017 rozhodl podle ustanovení § 29 odst.1 a 3 zákona o myslivosti v řízení
<br> vedeném podle zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) takto:
<br>
<br> 1.uznává
<br> Společenstevní honitbu Žiželice u Žatce,jejímž držitelem je Honební společenstvo Žiželice u
<br> Žatce,IČ 06936610,se sídlem Žiželice 7,438 01 Žiželice
<br>
<br> 2.celková výměra honitby Žiželice u Žatce: 1638,21 ha
<br> z toho: orná půda: 1241,71 ha
<br> chmelnice: 58,56 ha
<br> trvalý travní porost: 66,22 ha
<br> les: 28,97 ha
<br> ostatní plocha: 237,84 ha
<br> vodní plocha: 4,91 ha
<br>
<br> 3.Popis hranice honitby Žiželice u Žatce:
<br> Výchozím bodem je křižovatka silnic I/27 Žatec – Most a II/607 Praha – Chomutov.Hranice
<br> vede po silnici ve směru na XXXXXXXX ke starému původnímu sjezdu do XXXXXXX,části obce
<br> Hrušovany,po severovýchodním a jižním okraji p.p.č.1208 v k.ú.Vysočany u Chomutova k p <.>
<br> p.č.1201 v k.ú.Vysočany u Chomutova a poté jižním směrem k p.p.č....

Načteno

edesky.cz/d/2329082


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz