« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Rozpočtové opatření č. 5/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.5.pdf
Obec Lhota KEO-W 1.11.225 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 20.9.2018
<br> 1
Rozpočtové opatření č.5 / 2018
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,00 21 000,000000 0000 000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo1)
<br> 0,00 21 000,00 21 000,00celkem:0000Paragraf *
000000000 2111 0,00 8 500,00 8 500,000000 3319 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2)
<br> 0,00 8 500,00 8 500,00celkem:3319Paragraf Ostatní záležitosti kultury *
000000000 2321 0,00 9 000,00 9 000,000000 6171 000 Přijaté neinvestiční dary 3)
<br> 0,00 9 000,00 9 000,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 0,00 38 500,00 38 500,00
<br> PŘÍJMY celkem 0,00 38 500,00 38 500,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX XXX XXX,00 1 070 000,000000 2310 000 Budovy,XXXX a stavby X)
<br> XXX XXX,XX XXX 000,00 1 070 000,00celkem:2310Paragraf Pitná voda *
000000000 6121 0,00 133 000,00 133 000,000000 2321 000 Budovy,XXXX a stavby X)
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX XXX,00 -133 000,00 9 867 000,000000 2321 000 Ostatní investiční transfery v 6)
<br> 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00celkem:2321Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
000000000 5169 15 200,00 8 500,00 23 700,000000 3319 000 Nákup ostatních služeb 7)
<br> 15 200,00 8 500,00 23 700,00celkem:3319Paragraf Ostatní záležitosti kultury *
000000000 5139 0,00 15 000,00 15 000,000000 3399 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 8)
<br> 0,00 15 000,00 15 000,00celkem:3399Paragraf Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostře *
000000000 6130 0,00 3 400,00 3 400,000000 3639 000 Pozemky 9)
<br> 0,00 3 400,00 3 400,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
000000000 5137 52 400,00 24 000,00 76 400,000000 5512 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10)
<br> 000000000 5167 0,00 6 600,00 6 600,000000 5512 000 Služby školení a vzdělávání 11)
<br> 52 400,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/2329053


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz