« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
* OBEC HLÁSNÁ TŘEBAN
<br> Karlštejnská čp.150,267 18 Karlštejn
<br> Naše značka: 0852320183Šv
<br> OZNÁMENÍ
<br> o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Hlásná Třebaň
<br> Starosta obce Hlásná Třebaň podle & 29 zákona č.49172001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje : 1.Volby do zastupitelstva obce Hlásná Třebaň
<br> se uskuteční v pátek dne 5.10.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6.10.2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
<br> 2.Místo konání voleb: volebním okrsek č.1 - Hlásná Třebaň
<br> volební mistnost zasedací místnost budovy Obecního úřadu v Hlásné Třebani,adresa: Karlštejnská 150,267 18 Hlásná Třebaň
<br> 3.Yolíči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost & státní občanství Ceské republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území Ceské republiky <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky <.>
<br> 5.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> VHlásné Třebani dne 20.9.2018 Řr i( L &.Wo \; \.le
<br> Ing.Vnislav KONVALINKA
<br> Starosta
<br> Vyvěšeno dne: 20.9.2018
<br> Sejmuto dne:
<br> Hlásná Třebaň,Karlštejnská č.ISO,tel.č.B!! 681 l0|,tel.-"fax 311 681 787,739 02! 316 ČS a.s.Beroun 0363870339/0800,IČO 00233234 E-mail : starosta©hlasnatreban.cz

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz