« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> \!
<br> V souladu sust.% 29 zákona 0.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br> 1.Volby do zastupitelstva obce Masojedy se uskuteční : v pátek dne 5.října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6.října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb je volební místnost na obecním úřadě — Masojedy 27
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu„ jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místností <.>
<br> 5.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost & státní občanství České republiky.popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České
<br> republiky,jde-Ii o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> V Masojedech dne l9.9.2018 XXXXX XXXXXXX starosta obce Masojedy
<br> XX! F: C— ?V—
<br> _ „ O

Načteno

edesky.cz/d/2325554

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz