« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje.pdf [0,22 MB]
7642312018110“
<br> ||||I Hill,lIIIIJIIlI lllll Illll Illll lllll lllll K3.<.> KHK-Z 75.13.PflůiE
<br> 3-3
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> vAš DOPIS ZN.<.> ZE pNE: _ NASE ZNACKA (č.j.): KUKHK - 23075/UP/2018/Hof
<br> VYŘIZUJE: Bc.XXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> ODBOR l ODDĚLENÍ: územního plánování a stavebního řádu územního plánování
<br> LINKA | MOBIL: 468
<br> E-MAIL: phofmanova©kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 17.září 2018
<br> Počet listů: 4
<br> Počet příloh: 0 /listů: 0 Počet svazků: 0
<br> Sp.znak,sk.režim: 65 /A10
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání Aktualizace č; 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
<br> Oznámení zveřejnění Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Uplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č.1
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,oddělení územního plánování,jako příslušný orgán územního plánování,dle 9 7 odst.1,písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením s 173 zákona č.500/2004 Sb.<.> správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“)
<br> oznamuje: l.vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu předložil Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dle 5 41 odst.1 stavebního zákona návrh na vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje,jako příslušný správní orgán kraje v souladu s ustanovením 9 7 odst.2 písm.a) stavebního zákona,Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje
<br> Královéhradeckého kraje vydalo jako opatření obecné povahy dle 9 36 odst.4 stavebního
<br> Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Kralove Vstřícný,rychlý a profesionální úřad tel.: 495 817111 [fax: 495 817 336 — spokojený občan.e-mail: po...

Načteno

edesky.cz/d/2323679

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz