« Najít podobné dokumenty

Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou - Zápis č. 41ze dne 6.9.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 41ze dne 6.9.2018
Zápis č.41
ze zasedání Zastupitelstva Obce Vícenice u Náměště nad Oslavou konaného
dne 6.9.2018
Přítomni: XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXX XXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX
Omluveni: XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
Program: X.Zahájení
<br> X.Určení zapisovatele a ověřovatelů
<br> 3.kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
<br> 4.hlavní program jednání – doplněný o body 6-10
1 Starosta obce přednesl hlavní program jednání
ZO schvaluje navržený a rozšířený program jednání ZO Hlasování: 5 pro 0 proti,zdržel se 0 Usnesení 01/41/2018 bylo přijato
2 Starosta navrhuje jako zapisovatele zápisu Luďka Pelikána,ověřovatele zápisu Jiřího Vrbu a XXXXXXX Muchu
ZO souhlasí Hlasování X pro,X proti,zdržel se 0 Usnesení 02/41/2018 bylo přijato
Ad4
3 ZO na základě zrušení žádosti o pronájem obecního pozemku k RD č.p.34 neprojednával č.3 schváleného programu ZO bere na vědomí
4 Starosta podal informaci o volbách do Zastupitelstva obce a do Senátu ČR.ZO bere na vědomí
5 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.6
6 ZO projednalo a schválilo opravu rybníka Nezdařil : Hlasování: 5 pro proti 0 zdržel se 0 Usnesení č.03/41/2018 bylo přijato
7 ZO projednalo připomínky vzešlé z veřejného zasedání ZO ze dne 5.9.2018
<br> 8 Starosta seznámil ZO s průběhem jednání s firmou Colas ohledně hluku a prašnosti v lomu ve Vícenicích.Opatření proti hluku-v letošním roce bude vybudována protihluková stěna u drtiče.Opatření proti prašnosti-na podzim bude opravena prachová komora včetně odprašnění a budou přidány trysky na skrápění
9 ZO projednalo výroční zprávu ZŠ Vícenice za šk.rok 2017-2018 ZO bere na vědomí
10 ZO schválilo Dohodu o převodu investorství a postoupení práv a povinností ke stavbě Modernizace ČOV Vícenice a kanalizace Vícenice mezi obcí Vícenice u Náměště n.O.č,p.125 a svazkem obcí Vodovody a kanalizace Kubišova 1172 674 01 Třebíč
<br> Hlasování: 5 pro; 0 proti; zdržel se 0
Zapsáno 7.9.2018
Zapsala: XXXXXXX XXXXX
Ověřil Vrba Jiří………………….<.> ……… <.>
<br> XXXXX XXXXXX ……………………
<br> …………………...

Načteno

edesky.cz/d/2321120

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz