« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 z č. 503/2012 Sb. Státní pozemkový fond

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zamýšleném převodu - Žiželice
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
v souladu s ust.§ 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 1.SPÚ o z n a m u j e
<br> ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí,u nichž nelze doložit listinnými doklady
vlastnické právo státu:
<br> Adresa pro doručování: KPÚ pro Ústecký kraj,Husitská 1071/2,41502 Teplice
<br> Obec Katastrální území Evidence
parcel*
<br> Parcelní
číslo
<br> Druh pozemku Podíl
státu
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 1060/6 trvalé travní porosty2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 1087/23 orná půda2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 1096/4 orná půda2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 1117/12 orná půda2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 1117/5 orná půda2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 1204/20 trvalé travní porosty2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 1204/22 trvalé travní porosty2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 1223/2 orná půda2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 1322/2 ostatní plochy2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 1323/2 ostatní plochy2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 138/3 trvalé travní porosty2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 139 ostatní plochy2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 1391 ostatní plochy2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 1392 ostatní plochy2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 159/1 zahrady2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 250/2 ostatní plochy2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 277/2 ostatní plochy2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 277/5 ostatní plochy2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 308/2 ostatní plochy2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 324/7 ostatní plochy2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 329/5 ostatní plochy2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 330/4 ostatní plochy2 1/1
<br> Žiželice Žiželice u Žatce 330/5 ostatní plochy2 1/1
<br> Strana 1 z 2
<br> 1- Katastr nemovitostí - stavební
2 - Katastr nemo...
Oznámení o zamýšlšném převodu - Stroupeč
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
v souladu s ust.§ 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 1.SPÚ o z n a m u j e
<br> ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí,u nichž nelze doložit listinnými doklady
vlastnické právo státu:
<br> Adresa pro doručování: KPÚ pro Ústecký kraj,Husitská 1071/2,41502 Teplice
<br> Obec Katastrální území Evidence
parcel*
<br> Parcelní
číslo
<br> Druh pozemku Podíl
státu
<br> Žiželice Stroupeč 152/43 ostatní plochy2 1/2
<br> Žiželice Stroupeč 152/44 ostatní plochy2 1/2
<br> Žiželice Stroupeč 152/45 ostatní plochy2 1/2
<br> Žiželice Stroupeč 152/46 ostatní plochy2 1/2
<br> Žiželice Stroupeč 423/2 ostatní plochy2 1/1
<br> datum vyvěšení:
<br> Katastrální úřad pro Ústecký kraj katastrální pracoviště Žatecvedené u :
<br> 2.SPÚ v y z ý v á
19.12.2018 k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozději do
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na
KPÚ pro Ústecký kraj,Husitská 1071/2,41502 Teplice
<br> datum sejmutí oznámení
19.9.2018 19.12.2018
<br> příjmení,jméno,titul,razítko a podpis
pracovník obce/města
<br> příjmení,jméno,titul,razítko a podpis
pracovník obce/města
<br> příjmení,jméno,titul a podpis
<br> PhDr.Ing.Mgr.XXXXXXX XXXXX,MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
<br> Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KPÚ,nebo je- li podání odevzdáno
k poštovní přepravě <.>
<br> Strana 1 z 1
<br> 1- Katastr nemovitostí - stavební
2 - Katastr nemovitostí - pozemkové
3 -Evidence nemovitostí - pozemkové
4 -Pozemkový katastr - stavební
5 -Pozemkový katastr - pozemkové
<br> 6 -Přídělový plán nebo jiný podklad - stavební
7 -Přídělový plán nebo jiný podklad - pozemkové
8 -Parcela z jiného katastrálního území - stavební
9 -Parcela z jiného katastrálního území - pozemkové
<br> *)...
Oznámení o zamýšleném převodu -Hořetice
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
v souladu s ust.§ 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 1.SPÚ o z n a m u j e
<br> ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí,u nichž nelze doložit listinnými doklady
vlastnické právo státu:
<br> Adresa pro doručování: KPÚ pro Ústecký kraj,Husitská 1071/2,41502 Teplice
<br> Obec Katastrální území Evidence
parcel*
<br> Parcelní
číslo
<br> Druh pozemku Podíl
státu
<br> Žiželice Hořetice u Žiželic 117 trvalé travní porosty2 1/1
<br> Žiželice Hořetice u Žiželic 118 trvalé travní porosty2 1/1
<br> Žiželice Hořetice u Žiželic 134/1 orná půda2 1/1
<br> Žiželice Hořetice u Žiželic 136/1 ostatní plochy2 1/1
<br> Žiželice Hořetice u Žiželic 169/5 orná půda2 1/1
<br> Žiželice Hořetice u Žiželic 169/8 orná půda2 1/1
<br> Žiželice Hořetice u Žiželic 293/6 trvalé travní porosty2 1/1
<br> Žiželice Hořetice u Žiželic 44/3 zahrady2 1/1
<br> Žiželice Hořetice u Žiželic 587 zahrady2 1/1
<br> Žiželice Hořetice u Žiželic 7 zahrady2 1/1
<br> Žiželice Hořetice u Žiželic 83 zahrady2 1/1
<br> Strana 1 z 2
<br> 1- Katastr nemovitostí - stavební
2 - Katastr nemovitostí - pozemkové
3 -Evidence nemovitostí - pozemkové
4 -Pozemkový katastr - stavební
5 -Pozemkový katastr - pozemkové
<br> 6 -Přídělový plán nebo jiný podklad - stavební
7 -Přídělový plán nebo jiný podklad - pozemkové
8 -Parcela z jiného katastrálního území - stavební
9 -Parcela z jiného katastrálního území - pozemkové
<br> *)
<br>
<br> Obec Katastrální území Evidence
parcel*
<br> Parcelní
číslo
<br> Druh pozemku Podíl
státu
<br> datum vyvěšení:
<br> Katastrální úřad pro Ústecký kraj katastrální pracoviště Žatecvedené u :
<br> 2.SPÚ v y z ý v á
19.12.2018 k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozději do
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na
KPÚ ...
Oznámení o zamýšlšném převodu-průvodní informace
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3,Husinecká 1024/11a,PSČ 130 00,IČ: 01312774 <,>
<br> v souladu s ustanovením § 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů
<br> o z n a m u j e,že ke dni 19.9.2018 bude zveřejněn dle § 20 zákona č.503/2012 Sb.na úřední desce
Státního pozemkového úřadu,na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu a na
úředních deskách obecních (městských) úřadů seznam pozemků,jejichž vlastnictví státu není
doloženo listinnými doklady <.>
<br>
Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3,Husinecká 1024/11a,PSČ 130 00,IČ: 01312774 <,>
<br> s o u č a s n ě v y z ý v á
<br> k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vyvěšení
na úřední desce (při vyvěšení na úřední desce Státního pozemkového úřadu dne 19.9.2018 končí tato
lhůta dne 19.12.2018) <.>
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na místně příslušném Krajském pozemkovém
úřadu.Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na adrese Krajského pozemkového
úřadu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2018-09-17T07:28:41+0200
Státní pozemkový úřad 0b6dac60e357b3475cc24c40113d6e28d603af40
<br>
2018-09-17T10:03:17+0200
Ing.XXXXX XXXXX dXfbfXXXXXXXcXXbbXXbbXfXeXcXaXXXXXcXXXdd

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz