« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Vepřová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
O z n á m e n í
<br> o době a místě konání voleb
<br> do Zastupitelstva obce Vepřová
<br>
<br>
Starosta obce Vepřová podle § 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí
<br> a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje:
<br>
1.Hlasování do Zastupitelstva obce Vepřová se uskuteční :
<br>
<br> v pátek dne 5.10.2018 od 14 hodin do 22 hodin a
<br> v sobotu dne 6.10.2018 od 8 hodin do 14 hodin <.>
<br>
2.Místem konání voleb je v okrsku Vepřová zasedací místnost v přízemí budovy
obecního úřadu <.>
<br>
<br> 3.Oprávněnému občanovi,který je přihlášen k trvalému pobytu v obci Vepřová,bude
<br> umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
<br> republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky) <.>
<br> Voliči nebude umožněno hlasování,pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu
<br> hlasovacích lístků <.>
<br>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky <.>
<br> V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br> 5.Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních důvodů,obecní
<br> úřad,a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,aby mohl hlasovat
<br> mimo volební místnost do přenosné hlasovací schránky <.>
<br>
<br>
<br> Ve Vepřové 19.9.2018
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………… <.>
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/2319891

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz