« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis z jednání ZO dne 25.4.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání ZO dne 25.4.2018
~ 1 ~
<br>
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka <,>
<br> konaného 25.4.2018 od 18:00 hod.v zasedací místnosti OÚ na Boháňce
<br>
<br> Přítomni: Ing.XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Lenka
<br> Vondrová
<br> Neomluveni:
Omluveni: XXXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXX,XXX XXXX (zúčastnil se od XX hod)
<br> Zapisovatel: XXXXXXXX XXXXX
<br> Ověřovatelé: XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br>
Program:
<br> X.Zhodnocení hasičského plesu
<br>
2.Sjezd rodáků 2018
<br>
3.Smlouva o odkupu parcely č.643/2,7/7 a 7/12 v k.ú.Boháňka - informace
<br>
4.Oprava studny Votuz
<br>
5.Nahlášení pálení čarodějnic
<br>
6.Údržba veřejné zeleně
<br>
7.Diskuze
<br>
8.Návrh usnesení
<br>
ZO bylo seznámeno s navrženým programem.K programu nebyly připomínky ani doplnění.ZO
schvaluje navržený program,zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi hlasy přítomných <.>
<br> 1.Místostarostka seznámila přítomné se zápisem a usnesením z minulého jednání ZO ze dne
27.2.2017.K uvedenému nebyly připomínky ani doplnění <.>
<br>
2.Starosta sděluje zastupitelům,že letošní ples SDH proběhl plně v režii SDH,bez zapojení
<br> obce.Obec pouze zakoupila sponzorské dary do tomboly <.>
<br> ZO bere na vědomí zprávu o plesu SDH <.>
Hlasování: Pro – 5 hlasů,tj.100%
<br>
3.Zastupitelé probírají přípravy na sjezd rodáků <.>
<br> ZO bere na vědomí přípravu sjezdu rodáků
Hlasování: Pro – 5 hlasů,tj.100%
<br>
4.Starosta informuje,že Smlouva na odkup parcely č.643/2,7/7 a 7/12 v k.ú.Boháňka je
podaná na katastru a čeká se na provedení zápisu <.>
<br> ZO bere na vědomí stav odkupu parcely č.643/2,7/7 a 7/12 v k.ú.Boháňka
Hlasování: Pro – 5 hlasů,tj.100%
<br>
5.Starosta sděluje,že panel na zákryt studny na Votuzi je již na místě,je třeba ho XXX položit <.>
<br>
<br>
~ X ~
<br>
ZO bere na vědomí stav opravy studny na Votuzi <.>
Hlasování: Pro – 5 hlasů,tj.100%
<br>
6.Starosta připomíná,že potřeba nahlásit pálení čarodějnic,toto lze i přes internet.SDH Skála
zve na tradiční pálení čarodějnic na ...

Načteno

edesky.cz/d/2316938

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz