« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis ze zasedání ZO 13.3.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO 13.3.2018
~ 1 ~
<br>
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka <,>
<br> konaného 13.3.2018 od 19:00 hod.v Obecním domě na Skále
<br>
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXX
<br> Neomluveni: XXXX XXX,XXXXXXX XXXXX
<br>
<br> Omluveni: Ing.XXXXXX XXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Zapisovatel: XXXXXXXX XXXXX
<br> Ověřovatelé: XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
Program:
<br> X.Obecně závazná vyhláška č.1/2018,kterou se stanoví část společného školského obvodu
<br> základní školy a mateřské školy
<br> 2.Obecně závazná vyhláška obce Boháňka č.2/2018 o místním poplatku za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> 3.Sjezd rodáků 2018
<br> 4.Diskuze
<br> 5.Návrh usnesení
<br>
<br> ZO bylo seznámeno s navrženým programem.K programu nebyly připomínky ani doplnění.ZO
<br> schvaluje navržený program,zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi hlasy přítomných <.>
<br> 1.Místostarostka seznámila přítomné se zápisem a usnesením z minulého jednání ZO ze dne
<br> 27.2.2017.K uvedenému nebyly připomínky ani doplnění <.>
<br>
<br> 2.Starosta obce předložil k projednání a schválení návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2018 <,>
<br> kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy <.>
<br> Vyhláška byla zaslána zastupitelům k připomínkování.Na základě uzavřené dohody mezi obcí
<br> Boháňka a obcí Cerekvice nad Bystřicí o vytvoření společného školského obvodu základní
<br> školy a mateřské školy je území obce Boháňka částí společného školského obvodu Základní
<br> školy a mateřské školy,Cerekvice nad Bystřicí.Vyhláška bude platná 15.dnem po jejím
<br> vyvěšení <.>
<br>
<br> ZO schvaluje Vyhlášku č 1/2018 č <.>,kterou se stanoví část společného školského obvodu
<br> základní školy a mateřské školy <.>
<br> Hlasování: Pro – 5 hlasů,tj.100%
<br>
<br> 3.Starosta obce předložil k projednání a schválení návrh Obecně závazné vyhlášky č.2/2018
<br> včetně zrušen...

Načteno

edesky.cz/d/2316937

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz