« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zpráva ke schválenému závěrečnému účtu 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva ke schválenému závěrečnému účtu 2018
Obec Boháňka
<br>
Boháňka 27,508 01 Hořice,IČO 00271357,není plátcem DPH <,>
<br>
tel.602564997,e-mail: ou@bohanka.org,www.bohanka.org
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
Zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce za rok 2017
<br>
Výsledek hospodaření obce za rok 2017
<br>
<br> Obec Boháňka požádala podle § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
předpisů KÚ Královéhradeckého kraje o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017,které se
uskutečnilo 05.09.2017 a 30.01.2018 <.>
<br> Dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,obec vypracovala
závěrečný účet hospodaření za rok 2017,který byl schválen Zastupitelstvem obce Boháňka dne
19.6.2018 <.>
<br>
Závěrečný účet Obce Boháňka včetně všech příloh je k nahlédnutí na obecním úřadu v době
úředních hodin (tj.úterý 18.00 – 20.00 hod.) a v elektronické podobě je zveřejněn na úřední desce
obce Boháňka http://www.bohanka.org/urad.php?co=0
<br>
Přílohy závěrečného účtu:
<br>
1.Plnění rozpočtu obce za rok 2017
2.Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Boháňka za rok 2017 ze dne 05.09.2017
3.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Boháňka za rok 2017 ze dne 30.1.2018
4.Zápisy o kontrolách provedených finančním a kontrolním výborem v roce 2017
5.Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 v tis <.>
6.Výkaz FIN za období 12/2017,Rozvaha 12/2017,Výkaz zisku a ztrát 12/2017,Příloha
<br> účetní uzávěrky 12/2017
7.Inventarizační zpráva za rok 2017,inventury
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXX
Starosta
<br>
Vyvěšeno: XX.X.2018
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/2314022


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz