« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Schválený závěrečný účet obce za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet obce za rok 2017
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v tis.Kč)
<br> PŘÍJMY: VÝDAJE:
<br> 1111 694 2212 Silnice 14
<br> 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 28 2310 Pitná voda 80
<br> 1113 Daň z příjmů fyz.osob - zvl.sazba 64 2321 Odvádění a čištění odpad.Vod 1
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 685 2341 vodní díla v zeměd.Krajině 54
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1388 3313 Letní kino 257
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 249 3322 Zachování a obnova kult.Památek 0
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy 2 3349 Ostatní zálež.sdělov.prostředků 1
<br> 1340 Poplatek za likvidaci komunál.odpadu 117 3392 Zájmová činnost v kultuře - kultur.dům 599
<br> 1341 Poplatek ze psů 2 3399 Ostat.záležitosti kultury 28
<br> 1351 odvod loterií a podob.her 17 3612 Bytové hospodářství 5
<br> 1361 Správní poplatky 0 3613 Nebytové hospodářství 38
<br> 1511 Daň z němovitostí 470 3631 Veřejné osvětlení 43
<br> Daňové příjmy celkem 3716 3632 Pohřebnictví 1
<br> 3635 Územní plánování 0
<br> 1019 Příjmy z pronájmu a prodeje pozemků 2 3639 Komunální služby a územní rozvoj 4
<br> 2310 Vodné 30 3721 Sběr a svoz nebezp.odpadů 9
<br> 3313 Letní kino 191 3722 Sběr a svoz komunál.odpadů 177
<br> 3632 Pohřebnictví 32 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 462
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD Skála 236 4359 Ostat.služby a činnosti v oblasti soc.péče 7
<br> 3612 Bytové hospodářství 44 5512 Požární ochrana 192
<br> 3613 Nebytové hospodářství 130 6112 Zastupitelstva obcí 196
<br> 3722 pronáj.popelnic,popl.Za zpět.odběr odpadu 41 6115 Volby do zastupitelstev územn.samospr.celků 16
<br> 6171 Činnost místní správy - příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 6171 Činnost místní správy 342
<br> 6171 Činnost místní správy - ostat.příjmy 1 6310 Obecné př.a výdaje z finanč.operací 5
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 40 6320 Pojištění funkčně nespecifik.18
<br> 6399 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 249
<br> Nedaňové příjmy celkem 750 6402 Finanční vypoř.min.let - volby vra...

Načteno

edesky.cz/d/2314018

Meta

Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz