« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 18. 9. 2018 od 20:00 v zasedací místnosti OÚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pzvánka 18.9. 2018.pdf
Obec Lhota,okr.Praha — východ Boleslavská 47,277 14 Lhota IČO: 00237001,TEL.326 971 008,email:obec.lhota©iex.cz
<br> Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v úterý 18.9.2018 od 20:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu
<br> Navrhovaný program zasedání:
<br>.Zahájení
<br>.Schválení programu jednání
<br>.Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br>.Kontrola usnesení z minuléhojednání
<br>.Projednání a schválení Rozpočtového opatření č.5/2018.Dotace — kanalizace
<br>.Žádosti,došlá pošta
<br>.Oslavy 100.let vzniku republiky
<br>.Diskuze a závěr
<br> 10.Shrnutí
<br> LDOONOWm-ŘUJNH
<br> Program může být doplněn o další body,které se mohou přihlásit do doby konání zasedání <.>
<br> lng.Ra ka Kratochvílová starostka obce
<br> Datum vyvěšení: 11.9.2018
<br> Datum sejmutí:
<br> Datum vyvěšení na ele.desce: 11.9.2018 Datum sejmutí z ele.desky:

Načteno

edesky.cz/d/2308399

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz