« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

73.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.33-2018 ze dne 20.8.2018
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V návaznosti na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č.j.SZÚ-Us,bod 1 1,ze dne 9.3.2016
<br> schvalují 6.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2018
<br> Kterým se příjmy zvyšují o 5 OOO,- Kč,výdaje se zvyšují o 5 000,- Kč.Podrobná specifikace je uvedena v příloze <.>
<br> Výše uvedenou změnu v rozpočtu obce provede do 20.8.2018 ekonomka paní XXXX XXXXXX <.>
<br> V Hostašovicích XX.X.XXXX
<br> / ŘÍJ—S? \.LL \' **Jlo\
<br> 53“ ív?— <,>
<br> &% %
<br> %Čč/á “
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> ') \ťž/l \šigvmťllf'
<br> Obec Hostašovice
<br> KEO-W 1.11.225 ! UCOGy
<br> Rozpočtové změny roku 2018
<br> zpracováno: 20.8.2018 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.6
<br> P RlJ MY Úroveň Rozpočet _ záv.ukazaleiů Par POI Org před změnou Zmena * 3631 2324 0000 9 000,00 5 000,00 14 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * PŘÍJMY.změna hlavních závazných ukazatelů celkem 9 GUD'DO 5 000'00 VYDAJE Úroveň Rozpočet _ záv.ukazate|ů Par POI Org před změnou Zmena ' 3399 XXXX XXXX 280 000,00 5 000,00 285 000,00 Ostatní záležitost kultury.církví a Sděl.prostředků VYDAJE - změna hlavních 280 000,00 5 000,00
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.6
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona (325012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením SZO-Us
<br> Zpracoval: Bechna Jana dne: 20.8.2018
<br> na zasedání dne 09.03.2016 <.>

Načteno

edesky.cz/d/2307188


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz