« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Veřejná vyhláška_stavbení povolení_"Pod deštníkem"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

os-opk-ssu-01-02-12-sp-2013-stavebni-povoleni497121981.pdf
OS OPK SSU - 01-02-12 – SP - 2013 - Stavební povolení
<br>
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNÍ
<br> oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
<br> Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br>
<br>
Spisový znak – 280.13,skartační znak/skart.lhůta – A/20
<br>
<br> Č.j.SMOL/216298/2018/OS/PK/Kra V Olomouci 11.09.2018
<br> Spisová značka: S-SMOL/217480/2017/OS
Uvádějte vždy v korespondenci
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXX XXXXXXXXXX,dveře č.X.XX
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXX XXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: eva.kracmarova@olomouc.eu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br>
Magistrát města Olomouce,odbor stavební,oddělení státní správy na úseku pozemních
<br> komunikací,jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) věcně a místně příslušný
<br> podle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
<br> účinném do 31.12.2017 (dále jen „stavební zákon“),v návaznosti na čl.II bod 10.„Přechodná
<br> ustanovení“ zákona č.225/2017 Sb <.>,kterým se mění zákon č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a další související zákony,§ 16
<br> odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),přezkoumal žádost o stavební
<br> povolení a připojené podklady podle § 111 odst.1 a odst.2 stavebního zákona a rozhodl o této žádosti <,>
<br> kterou podal dne 20.09.2017 stavebník CARMAN-HOME,s.r.o <.>,IČO: 27774023,Poděbradova 751/2 <,>
<br> 784 01 Litovel,v zastoupení: Carman Invest a.s <.>,IČO: 27820807,U Pily 918,Uničov,783 91
<br> Uničov 1,jednající paní Janou Dubovskou,nar.14.12.1986,Jižní 566/9c,Olomouc-Slavonín 783 01
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2306659

Meta

Dopravní informace   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz