« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - MgM Teplice OD - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

603568415_0_Ucinnost-_mistni_kom._II._III._tridy_Statutarni_mesto_Teplice.pdf
ŽV/A “Zm/Ž) 217
<br> Toto opatření obecné povany nabylo účinnosti dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
<br> odbor dopravy nám.Svobody 2/2,415 95 Teplice
<br> Naše č.j.: Vyřizuje/telefon: v Teplicích dne: MgMT/042353/2018 Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX /XXX XXX XXX XX.X.XXXX OD/Cih/DZ-T cihelnikova©teplicecz
<br> VEREJ NA VYHLASKA
<br> opatření obecné povahy
<br> „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný správní úřad podle 5 124 odst.6 a 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,V platném znění (dále jen zákona),na základě podaného podnětu: Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4,IČ:659 93 390,ze dne 16.4.2018 a v návaznosti na ustanovení © 171 až 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správní řád) zveřejňuje návrh opatření obecné povahy:
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci:
<br> místní komunikace Dubská,Hřbitovní,silnice č.II/382,II/253 v ulici Krušnohorská,II/254 v ulici Jateční,Libušina,Duchcovská a Osecká,II/258 v ulici Kostomlatská <,>
<br> Rtyňská a Hlavní,III/01319 v ulici Mírová,III/25325,III/25334,III/25336,III/25337 <,>
<br> III/25345 v ulici Novosedlická,III/25349 v ulici Koněvova,III/25352,III/25353 v ulici
<br> Dlouhá,III/25356 v ulici Soběchlebská,III/25817,III/25820,III/25822,III/25823,III/25825,III/25826 v ulici Novodvorská,III/25827,III/25827 v ulici Pražská,III/25829,III/25830,III/25831,Teplice,Bořislav,Bystřany,Bžany,Dubí,Duchcov,Hrob <,>
<br> Kostomlaty pod Milešovkou,Krupka,Novosedlice,Rtyně nad Bílinou,Žim,Žalany
<br> osazení a odstranění dopravního značení podle PD „Přeznačení orientačního dopravního značení v nasávací oblasti dálnic I.třídy“,č.zakázky: 16-449-2,datum: 03/2018,příloha: Situace— ORP Teplice,číslo přílohy: 3.7,situace k nahlédnutí na odboru dopravy
<br> Odůvodnění:
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2306629

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz