« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce Rtyně nad Bílinou pro léta 2020-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce 2020-2022.pdf
Obec Rtyně nad Bílinou IČ 00266574
<br> NÁVRH - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE RTYNĚ NAD BÍLINOU PRO LÉTA 2020-2022
<br> V Kč
<br>
Základní členění rozpočtu Rok 2017 skutečnost Rok 2020 výhled Rok 2021 výhled Rok 2022 výhled
<br> 1.Daňové příjmy / tř.1 9 724 300,78 9 200 000 9 200 000 9 200 000
<br> 2.Nedaňové příjmy / tř.2 1 791 927,16 1 750 000 1 750 000 1 750 000
<br> 3.Kapitálové příjmy/ tř.3 700 214 50 000 50 000 50 000
<br> 4.Přijaté dotace/ tř.4 1 552 807,70 200 000 200 000 200 000
<br> 5.PŘÍJMY CELKEM 13 769 246,64 11 200 000 11 200 000 11 200 000
<br> 6.Běžné výdaje 10 400 320,57 11 000 000 11 000 000 11 000 000
<br> 7.Kapitálové výdaje 2 534 019 200 000 200 000 200 000
<br> 8.VÝDAJE CELKEM 12 934 339,57 11 200 000 11 200 000 11 200 000
<br> 9.Financování -834 907,07 0 0 0
<br> 10.FINANCOVÁNÍ -834 907,07 0 0 0
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 14.9.2018
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Vysvětlivky:
<br> Daňové příjmy daně ze státního rozpočtu,daň z hazardních her,místní a správní poplatky
<br>
<br> Nedaňové příjmy nájemné v obecních bytech,služby za pronájem hrobových míst,pronájem pozemků,pachtovné,úroky,pronájem nebytových prostor,nájemné byty
<br> Činnost Partnera České pošty s.p <.>,odměna recyklovaný odpad,finanční dary na slavnosti
<br>
<br> Kapitálové příjmy prodej pozemků
<br>
<br> Přijaté dotace dotace na výkon státní správy + dotace na volby
<br> Běžné výdaje údržba komunikací,provoz MŠ,provoz ZŠ,hasiči,provoz knihovny,kulturní činnost,sportovní činnost,bytové/nebytové hospodářství,veřejné osvětlení <,>
<br> hřbitov,odpadové hospodářství,příspěvky občanům,příspěvky organizacím,údržba obce a veřejné zeleně,ochrana obyvatelstva,protipovodňová ochrana <,>
<br> zastupitelstvo obce,činnost místní správy,služby peněžních ústavů,pojištění majetku <.>
<br> Kapitálové výdaje vodovod,kanalizace - projektová dokumentace
<br> Rozpočtový výhled pro léta 2020 -2022 byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bíl...

Načteno

edesky.cz/d/2306628

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz