« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Návrh rozpočtu pro rok 2019 - závazné ukazatele

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu pro rok 2019 - rozpis na položky.pdf
Obec Rtyně nad Bílinou,IČO:00266574 KEO-W 1.11.225 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 12.9.2018
<br> 1 / 10
Návrh rozpočtu roku 2019
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Návrh rozpočtuPopisZJ
<br> 0000
<br> 0000000000000 11110000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 800 000,00000
<br> 0000000000000 11120000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00000
<br> 0000000000000 11130000 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 180 000,00000
<br> 0000000000000 11210000 Daň z příjmů právnických osob 1 900 000,00000
<br> 0000000000000 12110000 Daň z přidané hodnoty 4 000 000,00000
<br> 0000000000000 13320000 Poplatky za znečišťování ovzduší 1 000,00000
<br> 0000000000000 13610000 Správní poplatky 19 800,00000
<br> 0000000000000 13810000 Daň z hazardních her 40 000,00000
<br> 0000000000000 15110000 Daň z nemovitých věcí 1 200 000,00000
<br> Org: 0000 obec 9 160 800,00 **
9 160 800,000000Celkem Par:
<br> 2411 Záležitosti pošt
<br> 0000000000000 21112411 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 168 000,00000
<br> Org: 0000 obec 168 000,00 **
168 000,002411 Záležitosti poštCelkem Par:
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 0000000000000 23213399 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00000
<br> Org: 0000 obec 100 000,00 **
100 000,003399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředkůCelkem Par:
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 0000000000000 21113419 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00000
<br> Org: 0000 obec 5 000,00 **
5 000,003419 Ostatní tělovýchovná činnostCelkem Par:
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> 0000000000000 21113612 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 392 000,00000
<br> 0000000000000 21323612 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich 861 000,00000
<br> Org: 0000 obec 1 253 000,00 **
1 253 000,003612 Bytové hospodářstvíCelkem Par:
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 0000000000000 21113613 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000...
Návrh rozpočtu pro rok 2019 - závazné ukazatele §.pdf
zpracováno:
<br> strana: 1 / 4
<br> Obec Rtyně nad Bílinou,IČO:00266574 KEO-W 1.11.225 / Uc19r
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019 12.9.2018
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX 9 160 800,00
<br> 2411 XXXX XXXX Záležitosti pošt 168 000,00
<br> 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 100 000,00
<br> 3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 5 000,00
<br> 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 1 253 000,00
<br> 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 84 000,00
<br> 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 10 000,00
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 44 000,00
<br> 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 130 000,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 200,00
<br> 6330 XXXX XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 150 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 11 105 000,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 4
<br> Obec Rtyně nad Bílinou,IČO:00266574 KEO-W 1.11.225 / Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019 12.9.2018
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 12 000,00
<br> 1037 XXXX XXXX Celospolečenské funkce lesů 20 000,00
<br> 2212 XXXX XXXX Silnice 300 000,00
<br> 2221 XXXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy 130 000,00
<br> 2310 XXXX XXXX Pitná voda 55 000,00
<br> 3111 XXXX XXXX Mateřské školy 275 000,00
<br> 3113 XXXX XXXX Základní školy 300 000,00
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 55 000,00
<br> 3322 XXXX XXXX Zachování a obnova kulturních památ...

Načteno

edesky.cz/d/2306626

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz