« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Metodika POSTŘIK kůrovce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Metodika POSTŘIK kůrovce
<.> Č.j.: 48120/2018—MZE-16212
<br> lNlSTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> 3!
<br> Sekce lesního hospodářství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (nejdostupnosti pro některé vlastníky lesů
<br> Vsouvislosti slikvidací kůrovcové kalamity,zejména s asanací kurovcového dříví nastává vpraxi problém pro drobné vlastníky lesů s dostupností některých insekticidů,jejichž použití je podle zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařská péči a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),podmíněno přesně definovanými kvalifikačními požadavky,a
<br> to jak při jejich nákupu,taki při vlastní aplikací <.>
<br> Jedná se o přípravky na ochranu rostlin (dále jen „POR") s označením „pro profesionální použití",které může dle zákona zakoupit a aplikovat pouze profesionální uživatel.Podle 5 2,odst.2),písm.h) zákona je profesionálním uživatelem ten,kdo užívá POR v rámci své profesní činnosti <.>
<br> POR pro profesionální použití může:.zakoupit pouze osoba s osvědčením odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky II.nebo III.stupně (5 46c zákona),<.> aplikovat pouze osoba,která je držitelem minimálně osvědčení ].stupně,pod dohledem osoby,která je držitelem minimálně osvědčení II.stupně (5 86 odst.1 a 2 zákona).Požadavky na odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky jsou definovány v š 86 zákona <.>
<br> Drobní vlastníci lesů obvykle tyto předepsané kvalifikační požadavky nesplňují.K aplikaci tak mohou použít pouze přípravky,které nejsou určeny pro profesionální užití.U registrovaných distributorů toto kritérium splňují například přípravky Forester a Decis Mega.Vtomto případě není distributor pavinen vyžadovat od kupujícího osvědčení || <.>,re5p.III.stupně.Registrovaný distributor musí podat kupujícímu (dle & 46b,odst.6) potřebné informace o použití a možném riziku pro obsiuhu,životní prostředí apod.Mimo registrované distributory není možné vsoučasné době zakoupit žádný ...

Načteno

edesky.cz/d/2299930


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz