« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Rozhodnutí hejtmana Královehradeckého kraje o ukončení mimořádných klimatických podmínek (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí hejtmana Královehradeckého kraje o ukončení období mimořádných klimatických podmínek.pdf [0,06 MB]
Č.j.KUKHK-23513/KH/2018
<br> KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
<br> PhDr.XXXX XXXXXX,Ph.D.hejtman
<br> ROZHODNUTÍ hejtmana Královéhradeckého kraje
<br> č.2/2018 ze dne 05.09.2018 O UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
<br> V souladu s ustanovením článku 2,© 3 odst.3) Nařízení Královéhradeckého kraje č.3/2002 ze dne 9.října 2002,kterým se stanoví podmínky kzabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“),na základě posouzení situace a návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje
<br> vyhlašuji pro celé území Královéhradeckého kraje
<br> UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK <,>
<br> které bylo vyhlášeno rozhodnutím hejtmana Královéhradeckého kraje č.1/2018 ze dne 25.07.2018.Období mimořádných klimatických podmínek ve smyslu článku 1,5 2 písm.a) nařízení kraje je ukončeno s okamžitou platností vzhledem k předpokládanému vývoji počasí vKrálovéhradeckém kraji a vzhledem k situaci,kdy již pominulo bezprostřední nebezpečí vzniku požáru vlivem účinků mimořádně suchého počasí v přírodním prostředí.Účinnost
<br> Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách <.>
<br> PhDr.XXXX XXXXXX,Ph.D.hejtman Královéhradeckého kraje
<br> Vyvěšeno dne v hodin na úřední desce Kraj ského úřadu Královéhradeckého kraje.Rozhodnutí se vyvěšuje na úředních deskách dotčených obecních úřadů v Královéhradeckém kraji <.>
<br> Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové,telefon: 495 817 111,e-mail: postaCaD,kr-kralovehradecky.cz,www.kr-kralovehradecky.cz

Načteno

edesky.cz/d/2298851

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz