« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
1
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br> Č.j.: JMK 125848/2018 Sp.zn.: S-JMK 124894/2018 OD Brno 3.9.2018
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I.třídy
<br>
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „zákon o silničním provozu“),jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy provozu na silnicích I.třídy dle § 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu na základě podnětu
<br> Statutárního města Brna,MČ Brno – Královo Pole,Palackého třída 59,612 93 Brno,IČ: 44992785,ze dne
<br> 30.8.2018,po předchozím projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje <,>
<br> Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu) <,>
<br>
<br> stanovuje
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravy provozu
<br>
<br> na silnici: I/42H Velký městský okruh – původní trasa
<br> v k.ú.Královo Pole,obec Brno,okres Brno-město,kraj Jihomoravský
<br>
<br> v místě: ul.Husitská,Slovanské náměstí,Skácelova
<br>
<br> termín: sobota 15.9.2018 od 8.00 do 22.15 hod <.>
<br>
<br> důvod: pořádání tradiční kulturní akce „Erbovní slavnosti 2018“
<br>
<br>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy:
<br> 1.Výše stanovená přechodná úprava provozu bude realizována v souladu se situacemi dopravního značení
<br> zpracované právnickou osobou DoZBos,s.r.o <.>,XXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX Boskovice,IČ: XXXXXXXX,které
<br> jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br> 2.Provedení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy musí být v ...

Načteno

edesky.cz/d/2294297

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz