« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - zadávací dokumentace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zadávací dokumentace
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
<br> na realizaci stavby
<br> „Víceúčelové hřiště Lesná“
<br> Zadávací řízení nepodléhá zákonu č.134/2016 Sb <.>,v platném znění (dále jen zákon) <,>
postupuje dle § 6 zmíněného zákona <.>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
Zadavatel
Název: obec Lesná
sídlo: Lesná 54,675 26 Želetava
právní forma: obec
IČ: 00378020
Statutární zástupce: Bc.XXX XXXXXXX – starosta obce
Telefon: XXX XXX XXX
<br> Osoba oprávněná výkonem zadavatelských činností na základě smlouvy
(zástupce zadavatele):
název: KOINVEST CZ,s.r.o <,>
sídlo: Demlova 1011,674 01 Třebíč
IČ: 283 31 115
Kontaktní osoba: Věra Bartuňková
Telefon: 568 841 111,603 762 530
e-mail: vera.bartunkova@post.cz
<br>
<br> Preambule
<br> Výzva a textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců v rámci zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen veřejná zakázka),jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 6 mil.Kč bez DPH <.>
Pokud se v textu vyskytne odkaz na zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen zákon) nebo jsou použity zákonné pojmy,jde XXX o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně <.>
<br>
<br> I.Základní údaje o veřejné zakázce
Zahájení výběrového řízení bylo provedeno písemnou výzvou osloveným dodavatelům,písemné doklady jsou též uveřejněny na veřejné vývěsce Obecního úřadu Lesná <.>
<br>
<br>
<br> II.Vymezení předmětu plnění
II.1 Předmět plnění
Předmětem plnění zakázky je realizace akce „Víceúčelové hřiště Lesná“ dle projektové dokumentace zpracované firmou KOINVEST,s.r.o.<.>
Upřesňující informace k rozsahu předmětu díla:
předmětem díla je vybudování nového víceúčelového hřiště o výměře 690 m2 se sportovním polyuretanovým povrchem.Hřiště bude ohraničeno dřevěným oplocením do výšky 1 m a sítí z PP oka 45/45mm do výšky 3 m,se vs...

Načteno

edesky.cz/d/2288610

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz