« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Informace o konání 33.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou - 12.9.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání 33.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou - 12.9.2018
Obec Rtyně nad Bílinou
<br>
Informace
<br> o konání 33.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> Obecní úřad Rtyně nad Bílinou v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání
<br> 33.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou,svolaného starostou obce
<br> panem Jaroslavem Liškou <.>
<br> Místo konání: Obec Rtyně nad Bílinou – zasedací místnost obecního úřadu
<br> Doba konání: 12.9.2018 od 16.00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1.Určení ověřovatelů zápisu
2.Schválení programu zasedání
I.Rozpočtové opatření č.5 ke schválenému rozpočtu pro rok 2018 + pověření
starosty a místostarosty provedením případného dalšího rozpočtového opatření
v mezivolebním období
II.Návrh rozpočtu obce pro rok 2019 + návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce
2020 -2022
III.Finanční příspěvek pro občany nad 65let pro rok 2019
IV.Rozpočet MŠ Rtyně nad Bílinou pro rok 2019 + Střednědobý výhled rozpočtu MŠ
2020-2021
V.Smlouva s Domem kultury Teplice na Senior pas 2019-2021
VI.Různé - Kontrola VZP /2013-2018/,smlouvy s ČEZ na věcná břemena – SOVB
nové OM p.č.950 k.ú.Velvěty,SOVB budoucí – uložení kabelu VN do země k.ú <.>
Velvěty,finanční příspěvek občanům na škody po živelné pohromě,finanční pomoc
obci Prameny,shrnutí volebního období 2014-2018 atd./
Diskuze,Závěr
<br>
XXXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> Ve Rtyni nad Bílinou dne 4.9.2018
<br>
Vyvěšeno na ÚD: 4.9.2018
Sňato z ÚD : 12.9.2018

Načteno

edesky.cz/d/2286782

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz