« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel <.>,fax,e-mail Brno dne
MMB/0348901/2018/ZAV 5400/OD/MMB/0431591/2017/4 Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> zavadil.miroslav@brno.cz
<br> 2018-08-29
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní
<br> komunikaci III.třídy,ul.Staňkova,Brno <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice Staňkova,místní komunikace III.třídy,Brno,změna místní úpravy provozu na
<br> pozemní komunikaci <.>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel
<br> dne 05.06.2018 návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III.třídy <,>
<br> ulice Staňkova,Brno,formou výkresu č.01.1,s názvem „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“ <,>
<br> pod názvem akce „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE STAŇKOVA – MK“,zpracovaného
<br> společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,s datem červen 2018,formát 1 A3,měřítko
<br> 1:500,č.zakázky 0710-2018,s vyznačeným souhlasem,s podpisem a otiskem razítka Policie České
<br> republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního
<br> inženýrství Brno - město a Brno – venkov,pod č.j.: KRPB-128090-1/ČJ-2018-0600DI,ze dne 5.6 <.>
<br> 2018 <.>
<br> Návrh stanovení předmětné místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká
<br> zájmů vlastníků nemovitostí a provozoven sídlících na ulici Staňkova,Brno,a jejich návštěvníků <,>
<br> rovněž účastníkům silničního provozu ukládá p...

Načteno

edesky.cz/d/2284758

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz