« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Svolání zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Královo Pole dne 12. 9. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Královo Pole dne 12. 9. 2018
Statutární město Brno
<br> Městská část Brno – Královo Pole
<br>
<br> Starostka městské části Brno – Královo Pole
<br>
<br>
SVOLÁVÁ
<br>
<br> 22.zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Královo Pole <,>
<br> které se bude konat ve středu dne 12.září 2018 v 16:30 h
<br> v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno – Královo Pole,Palackého tř.59
<br>
<br>
PROGRAM
<br>
<br> 1.Zahájení
<br>
<br> 2.Organizační záležitosti:
<br>  určení zapisovatelky
<br> a) schválení pomocného sčitatele hlasů
<br> b) schválení návrhové komise pro přípravu usnesení
<br> c) schválení ověřovatelů zápisu
<br> d) schválení programu 22.zasedání
<br> 3.Vyjádření občanů k projednávaným bodům
<br> 4.Zpráva o činnosti RMČ Brno – Královo Pole za období od 21.zasedání ZMČ do
<br> 22.zasedání ZMČ Brno – Královo Pole
<br> 5.Žádost MmB o vyjádření k využití předkupního práva k nabytí stavby garáže na
<br> pozemku p.č.2521 v k.ú Královo Pole
<br> 6.Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p.č.3930/3 v k.ú.Královo Pole –
<br> žadatelka M.Ř <.>
<br>
7.Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p.č.3930/3 v k.ú.Královo Pole –
žadatelka Mgr.A.S <.>
<br>
8.Žádost o vyjádření k prodeji pozemků p.č.2394/17,2394/18 a 5307/1
v k.ú.Královo Pole
<br>
9.Žádost o vyjádření k prodeji pozemků p.č.691,692 v k.ú.Sadová
<br>
10.Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p.č.3919/1 v k.ú.Královo Pole
<br>
11.Žádost MmB o vyjádření k prodeji pozemků p.č.2169/5,2170/11 v k.ú.Královo
Pole
<br>
<br>
12.Žádost o vyjádření k prodeji pozemků p.č.961/2,961/4,962/1,962/2,962/3 vše k <.>
<br> ú.Královo Pole z vlastnictví statutárního města XXXX do vlastnictví společnosti
ABC PARKING,s.r.o <.>
<br>
13.Žádost společnosti EKOCOMP,společnost s ručením omezeným o revokaci
usnesení č.16Z10/12
<br>
14.Oznámení MO MmB o prodeji pozemků p.č.492/5,492/6,492/7 v k.ú.Ponava
z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna
<br>
15.Žádost Brněnských komunikací,a.s.o vyjádření ke směně pozemku
p.č.464/116 a části pozemku p.č.464...

Načteno

edesky.cz/d/2284755

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz