« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - MgM Teplice - Veřejná vyhláška - zrušení zákazu vstupu do lesů od 6.9.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde
Strana 1 (celkem 3)
<br> M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E
náměstí Svobody 2,415 95 T e p l i c e
<br> odbor životního prostředí
<br> Č.j.: MgMT/096330/2018 vyřizuje: Bc.Vendula Pillerová
Zn.: OŽP/Sv/221/ZVDL/RU telefon: 417 510 916
V Teplicích dne: 4.září 2018 e-mail: pillerova@teplice.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát města Teplice,odbor životního prostředí jako obecní úřad obce s rozšířenou působností
podle § 2 odst.1 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení
obcí s rozšířenou působností,v platném znění,a dále jako orgán státní správy lesů příslušný podle
§ 48 odst.1 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů <,>
v platném znění (dále „lesní zákon“)
<br>
ruší
<br> podle §19 odst.3 lesního zákona
<br> ZÁKAZ VSTUPU DO XXXX <,>
který byl vydán rozhodnutím vydaným pod č.j.MgMT/091405/2018 dne 21.08.2018,s platností
<br> od 6.září 2018 <,>
jelikož opadl důvod ochrany lesa před akutním nebezpečím požárů
<br> následkem dlouhotrvajícího sucha <.>
<br> Zákaz vstupu do XXXX se ruší pro celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Teplice <,>
tj.ve správních obvodech těchto obcí:
<br> Bořislav
Bystřany
Bžany
Dubí
Duchcov
Háj u Duchcova
Hrob
Jeníkov
Kladruby
<br> Kostomlaty p.Mil <.>
Košťany
Krupka
Lahošť
Mikulov
Modlany
Moldava
Novosedlice
Osek
<br> Proboštov
Rtyně nad Bílinou
Srbice
Teplice
Újezdeček
Zabrušany
Žalany
Žim
<br> Pracoviště: OŽP,MgM Teplice,tel: 417 510 111
<br> Mírové nám.2970/7,415 95 Teplice
<br>
<br> Strana 2 (celkem 3)
<br> Odůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti,že opadly vysoké teploty a ohrožující stav sucha se pro daný region nadále
nezhoršuje,přistoupil Magistrát města Teplice,odbor životního prostředí,ke zrušení zákazu vstupu
do XXXX,který platí pro celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Teplice <.>
<br>
Vzhledem ke skutečnosti,že tímto rozhodnutím jsou dotčena práva daná ustanovením § 19 odst.1
lesního zákona,zejmén...

Načteno

edesky.cz/d/2284252

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz