« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 5/2018 - květen

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 5/2018 - květen
OBEC KARLE Karle 4,568 02 Svitavy 2
<br> Usnesení č.5/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Karle konaného dne 23.5.2018
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXXXX,XXX XXXXX,XXX XXXXXXX,Věra Hanusová Omluveni: Jadrný
<br> Program :
<br> 1.Projednání počtu zastupitelů pro volební období 2018—2022
<br> 2.Projednání žádosti o příspěvek Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,z.s <.>
<br> 3.Projednání žádosti o povolení letního provozu na turistické základně
<br> 4.Projednání žádosti o odkoupení parcely p.č.246/1,k.ú.Karle
<br> 5.Projednání odkupu části pozemku p.č.245/1 a části pozemku p.č.1943,oba v k.ú.Karle
<br> 6.Projednání žádosti o budoucí prodej části pozemku p.č.328,k.ú.Karle
<br> 7.Diskuse
<br> 8.Závěr
<br> Zastupitelstvo obce Kárle na svém zasedání dne 23.5.2018
<br> SCHVÁLILO 1) stanovený počet volených členů zastupitelstva Karle ve výši devíti lidí pro další
<br> volební období 2018-2022.Pro: 8 Proti: O Zdrželo se: 0
<br> 3) provoz turistické základny na Ostrém Kameni v období 2.7 — 22.8.2018 Pro: 8 Proti: O Zdrželo se: O
<br>.<.> _ 4) prodej pozemku p.č.246/1 v k.ú.Karle — 85 m2 za cenu 10,4 Kč/mZ panu Pro: 8 Proti: O Zdrželo se: 0 5) odkup části pozemku p.č.245/1 a části pozemku plč.1943,oba v k.ú.Karle,za cenu 10,- I—íč/m2 od pana Pro: 8 Proti: () Zdrželo se: 0 NESCHVÁLILO
<br> 2) příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR.z.s.Pro: 8 Proti: O Zdrželo se: O._ ' *
<br> BERE NA VĚDOMÍ
<br> 6) žádost p o prodej části pozemku p.č.328 v k.ú.Karle Pro: 8 Proti: O Zdrželo se: 0
<br> místo?! sta",/lr = _ starosta.„ Mi “5 d "“o 3 & 0 XXXXX Pa ii'š/
<br> (V." |.<.>
<br>.„( ' ) x( <.>
<br> 7/ o /

Načteno

edesky.cz/d/2276631

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz