« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Pozvánka na zasedání Kraje Vysočina č.5/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 128,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br>
<br> P o z v á n k a
V Jihlavě dne 31.8.2018
<br>
v souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
s v o l á v á m
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.05/2018,které se bude konat dne 11.9.2018
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava
<br> Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.4/2018
2.Zpráva o činnosti rady kraje,Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za
<br> první pololetí roku 2018
(J.Běhounek,ZK-05-2018-02)
<br> 3.Informace o činnosti krajského úřadu
(Z.Kadlec,ZK-05-2018-03)
<br> 4.Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení
rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
(J.Běhounek,ZK-05-2018-04)
<br> 5.Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární
ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového
opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
(J.Běhounek,ZK-05-2018-05)
<br> 6.Žádosti města Svratka a městyse Bohdalov o dotaci na pořízení cisternové
automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole
Požární ochrana a IZS
(J.Běhounek,ZK-05-2018-06)
<br> 7.Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017
(J.Běhounek,ZK-05-2018-07)
<br> 8.FOND VYSOČINY – grantový program Prevence kriminality 2018 – návrh na
poskytnutí dotací
(J.Běhounek,ZK-05-2018-08)
<br> 9.Metropolitní síť Třebíč - smlouva o společném postupu zadavatelů
(J.Běhounek,ZK-05-2018-09)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2275333

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz