« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Pozvánka na Shromáždění starostů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
POZVÁNKA
<br>
<br>
<br>
Svazek obcí – Region Dolní Berounka
<br>
Vás zve na
<br>
<br> Shromáždění starostů
<br>
které se koná dne 6.9.2018,od 14.00hodin
<br> Restaurace a penzion Pod Dračí skálou,Karlštejn 130
<br>
1.Úvod
<br> 2.Projednání námitek a návrhů k zápisu z minulého Shromáždění starostů SO RDB
<br> 3.Návrh programu Shromáždění starostů
<br> 4.OH – příprava společného postupu při výběru svozové firmy
<br> 5.Zpráva revizní komise
<br> 6.RO č.1/2018
<br> 7.Změna stanov RDB
<br> 8.Návrh výše příspěvků jednotlivých obcí k projednání na zastupitelstvech obcí
<br> 9.Dotační výzvy
<br> Stav realizace strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD)
<br> - za MAS Karlštejnsko,z.ú.pan R.Hanačík,ředitel ústavu,vedoucí zaměstnanec
pro realizaci SCLLD
<br> 10.Různé
<br> 11.Diskuze
<br> 12.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> předseda svazku obcí RDB
<br>
<br>
<br> V Karlštejně,srpen 2018
<br>
<br> Vyvěšeno: 30.8.2018
<br> Sejmuto: 6.9.2018

Načteno

edesky.cz/d/2275036

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz