« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Nařízení Středočeského kraje, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

nařízení jízdné.pdf
2/2018
<br> NAŘÍZENÍ Středočeského kraje ze dne 20.8.2018,kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje
<br> Rada Středočeského kraje vydává podle 5 4 odst.1 zákona č.265/1991 Sb <.>,o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s © 1 odst.6 zákona č.526/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s © 7 a © 59 odst.1 písm.k) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s částí I.oddílu B položkou č.2 výměru Ministerstva financí č.02/2018 ze dne 10.5.2018,kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami,toto nařízení:
<br> Čl.1 Předmět úpravy
<br> Tímto nařízením se stanovují maximální ceny jízdného ve veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravě a železniční osobní vnitrostátní dopravě provozované na území Středočeského kraje v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících',uvedené v příloze tohoto nařízení <.>
<br> Čl.2 Určené podmínky
<br> 1.Maximální ceny podle tohoto nařízení platí pro všechny dopravce provozující veřejnou linkovou osobní vnitrostátní silniční dopravu a železniční osobní vnitrostátní dopravu provozované na území Středočeského kraje v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících' <.>
<br> 2.Maximálními cenami se rozumí ceny včetně daně zpřidané hodnoty podle jiného zvláštního předpisuz <.>
<br> 3.Výše jednotlivých druhů zlevněného jízdného je V souladu s přílohou č.2 výměru MF č.01/2018,kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 13/2017),ve znění výměru MF č.02/2018,kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č.01/2018 ze dne 10.5.2018 <.>
<br> Cl.3 Zrušovací ustanovení
<br> Nařízení Středočeského kraje č.14/2012 vydané usnesením Rady Středočeského kraje č.039- 19/2012/RK ze dne 14.5.2012,včetně přílohy se zrušuje <.>
<br> ' © 6 Zákona č.194/2010 Sb <.>,o ...

Načteno

edesky.cz/d/2273946

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz