« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Oznámení o záměru obce směnit pozemky na základě geometrického plánu č. 585-51/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr směna.pdf
Obec Lhota
<br> se sídlem: Obecní úřad Lhota,Boleslavská 47,277 14 Lhota,okres Praha - východ IČ: 00237001,tel.: 326 971 008,http:www.|hotanad|abem.cz,e-mail: obec.lhota©iex.cz
<br> OZNÁMENÍ o ZÁMĚRU OBCE SMĚNIT POZEMKY NA ZÁKLADĚ GEOMETRICKÉHO PLÁNU č.585-51L2018
<br> OBEC LHOTA v souladu s š 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje svůj záměr
<br> směny pozemků pozemek p.č.685 o výměře 44 m2 v soukromém vlastnictví za pozemky p.č.684 o výměře 18 m2 a 405/18 o výměře 9 m2 ve vlastnictví obce dle GP 585-51/2018 všechny uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území Lhota u Dřís <.>
<br> Směna — 27 rn2 ve vlastnictví obce za 44 m2 v soukromém vlastnictví
<br> Účel- narovnání hranic pozemků dle historické skutečnosti — revize KÚ
<br> Rozdíl (17 m2) výměry pozemků bude obcí odkoupen za 200,- Kč/m2 (17 m2 za částku 3400,- Kč) <.>
<br> Konkrétní podmínky směny budou sjednány v písemné smlouvě o směně pozemků uzavřené mezi obcí a soukromým vlastníkem <.>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit na adrese Obec Lhota,Boleslavská 47,277 14 XXXXX do XX.X.XXXX do XX:XX hodin <.>
<br> Obec si vyhrazuje právo tento záměr zrušít bez udání důvodů <.>
<br> starostka obce Lhota Vyvěšeno: 29.8.2018 Sejmuto: Zveřejněno na elektronické úřední desce: 29.8.2018 Sejmuto z elektronické úřední desky:
<br> fw
<br>.405/4
<br> 399
<br> Deloíle
<br> 16
<br> S i v 31 ! ?.<.> i '.zo 416—717 % <.>,o 38 s „ %" Q " 545 12,13 <,>
<br> „ 416—751 a Á ' 75/7
<br> 0.75 35 416—755 388— 187
<br> „„La/2 „ _ _.„ __
<br> 405/5

Načteno

edesky.cz/d/2269802

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz