« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hrabová - Evid.č.143 /2018: Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 57/2018 /MK Na Rovince a K Zyfu, O.-Hrabová/

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hrabová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Evid.č.143 /2018: Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 57/2018 /MK Na Rovince a K Zyfu, O.-Hrabová/
statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Hrabová odbor stavebně správní
<br> Vaše značka: Ze dne: 27.8.2018 Č.j.: 04101/2018/Čer yřizujc: lng,XXXXXX XXXXXXXXXX dle rozdělovnlku Telefon: XXX XXX XXX E-mail: hospodarstvi©ostrava-hrabova.cz ' Datum: 28.8.2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povah y č.5 7/2011 8
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Hrabová,odbor stavebně správní,vykonávající podle 5 61 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č.14/2013 -Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením & 124 odst.6 písm.zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a v souladu s QQ 171-173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,jako věcně a místně příslušný správní orgán pro místní komunikace 111.a IV.třídy na území městského obvodu Hrabová,ve smyslu 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,dopravní _ značení pro místní úpravu provozu na místních komunikacích Na Rovince & K nyu Ostrava Hrabová
<br> zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
<br> záměr k umístění přechodného dopravního značení v rámci výstavby cyklostezky dle projektové dokumentace CA 1341,HaskoningDHV Czech Republic,spol.s r.o <.>,Prokešovo nám.5,702 00 Ostrava 1,leden 2017,výkres č.132.2 a E 2.1
<br> Jedná se () úpravu dopravní značení v rámci výstavby cyklostezky ulice Želivského,Na Rovínee
<br> Dopravní značení bude provedeno jako: stálé svislé dopravní značení
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravního značení: reflexní
<br> Platnost úpravy: přechodně ode dne stanovení místní úpravy provozu na poze...

Načteno

edesky.cz/d/2269545

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hrabová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz