« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ,MALINOVSKÉHO NÁM.3,601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Brno dne MMB/0332498/2018 OUSR/MMB/0297830/2018 2018-08-21 Bytový dům Metodějova II na pozemcích p.č.571,572 a 575 v k.ú.Královo Pole,městské části Královo Pole – rozhodnutí o odvolání VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Úřad městské části města Brna,Brno-Královo Pole,Odbor územního a stavebního řízení,rozhodnutím č.j.BKPO/15248/17/2300/1702/5/Jan ze dne 10.5.2018 zamítl žádost společnosti EFELTE a.s <.>,IČO: 04078861,Dělnická 1222/53,624 00 Brno,zastoupené společností Makovský & partneři,s.r.o <.>,Marie Pujmanové 283/6,602 00 Brno,o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Bytový dům Metodějova II“ na pozemcích p.č.571,572 a 575 v k.ú.Královo Pole,v městské části Brno-Královo Pole.Uvedené rozhodnutí nenabylo právní moci,neboť proti němu podal žadatel,společnost EFELTE a.s <.>,IČO: 04078861,Dělnická 1222/53,624 00 Brno,zastoupená spol.Makovský & partneři,s.r.o <.>,Marie Pujmanové 283/6,602 00 Brno,v zákonné lhůtě odvolání.Magistrát města Brna,Odbor územního a stavebního řízení,jako odvolací správní orgán,příslušný podle ust.§ 89 odst.1 a § 178 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,vzhledem k čl.XLII bodu 1.zákona č.225/2017 Sb <.>,ve znění účinném do 31.12.2017 (dále jen „správní řád“),v rámci své kompetence dané ust.§ 139 odst.5 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a čl.9 odst.3 písm.c) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších předpisů,přezkoumal podle ust.§ 89 odst.2 správního řádu odvoláním napadené rozhodnutí a rozhoduje takto: V souladu s ustanovením § 90 odst.1 písm.b) správního řádu rozhodnutí Úřadu městské části města Brna,Brno - Královo Pole,Odboru územního a stavebního řízení (dále jen „stavební úřad“),č.j.BKPO/15248/17/2300/1702/5/Jan ze dne 10.5.2018 r u š í a věc vrací stavebnímu úřadu I.stupně k novému projednání.Účastníkem...

Načteno

edesky.cz/d/2268352

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz