« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0343964/2018 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0346964/2018 Ing.Lang /542174217 24.8.2018
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-185944-1/ČJ-2018-0600DI <,>
<br> ze dne 17.8.2018 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br>
na silnicích III.třídy Dusíkova,Zeiberlichova,Útěchovská,na místních pozemních komunikacích
<br> Kociánka,Křižíkova,Myslínova,Třískalova,Okružní,Útěchovská,Dohnalova,Soběslavova <,>
<br> Křivého a na veřejně přístupných účelových komunikacích Klokočí,Růženec,Hamerláky <,>
<br> Na kopcích,Gustava Broma,Kociánka,Högrova,příjezdová komunikace k objektům
<br> Kociánka 3a-d podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
z důvodu konání akce Jízda do vrchu – Brno – Soběšice 2018 a výstavy historických vozidel <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je 29.9.2018.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o
<br> záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,...

Načteno

edesky.cz/d/2268350

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz